פרויקט יער חורשים נערך ביוזמת היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון וקק"ל. מטרתו היתה לייצר דיאלוג בין קק"ל, האחראית על תחזוק היער, לבין תושבי היישובים הגובלים ביער. במפגשים השונים נכחו מספר רב של בעלי עניין שכללו: תושבים, נציגי המועצה האזורית דרום השרון, נציגים מקק"ל, ונציגי היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון. במהלך המפגשים התושבים מיפו את הבעיות והאתגרים השונים הקשורים ביער, את החלומות והרצונות שלהם לגבי היער, ואת הדרכים האפשריות למימוש החלומות. במהלך המפגשים התחלקנו לקבוצות עבודה, בהן התושבים גיבשו את החזון שלהם והציעו דרכי פעולה שונות לקידומו. בעקבות התהליך הוקמה סיירת מתנדבים לתחזוק היער ועד היום נערכות פעילויות שונות למימוש היעדים שנקבעו.