פרויקט שגב שלום נעשה כחלק מפרויקט ממשלתי לקיבוץ הפזורה הבדואית בנגב, במסגרתו נעשה תכנון מתארי להכפלת גודלו של היישוב שגב שלום. האזור החדש תוכנן לאכלס אלפי יחידות דיור בשילוב תעסוקה ומבני ציבור. בפרויקט זה גובשה תכנית המתאר ליישוב, בשילוב צוות מנהלת הבדואים ומשרד ראש הממשלה. אלון כמתכנן הראשי של הפרויקט ניהל את התכנון מתוקף תפקידו כמנהל מחלקת בינוי עירוני במשרד מרש אדריכלים.