תכנית "צעירים מתכננים" הינה תכנית חינוכית ייחודית וראשונה מסוגה בארץ, ששמה לה למטרה לשלב בני נוער בתהליכי תכנון מקומיים. התכנית מכשירה צעירים בתכנון עירוני ומקנה להם כלים להתבונן באופן ביקורתי על המרחב העירוני בו הם חיים ולהציע פתרונות לשיפורו. התכנית הראשונה שלנו נערכה בשכבת כיתות ט' בקרית חינוך "יובלים" באור יהודה, וכללה כ-325 תלמידים. במהלכה, התלמידים לקחו חלק פעיל בתכנון פארק נחל איילון המיועד לקום בעיר ולהשפיע באופן מהותי על אופייה של אור יהודה.