פרויקט רמת החייל הוא פרוייקט תב"ע בשטח של 120 דונם. מטרת הפרויקט היתה לחזק את אזור 2 כחלק ממטרופולין תל-אביב. האזור הוגדר בתכנית המתאר של תל-אביב תא/3000 כאזור בעל שימוש מסחרי בלבד. כתוצאה מתהליך זה שונתה תכנית המתאר של תל-אביב באזור זה לאזור המאפשר עירוב-שימושים. אלון שימש כאדריכל יועץ לדונסקי-גינדי אדריכלים וליווה את התב"ע מתחילתה ועד לאישור הסטטוטורי שלה.