תכנון מערכתי הוא תכנון המתבסס על חיזוק ההקשרים בין מערכות שונות במרחב הציבורי והבנת ההשפעות ההדדיות שלהן אחת על השנייה. מערכות אלה יכולות לכלול תשתיות פיסיות כמו: תחבורה, בניה, אנרגיה, פסולת, מזון; תשתיות חברתיות כמו: חינוך, בריאות, תרבות, תקשורת, כלכלה, תעשייה, תיירות; ותשתיות טבעיות כמו: מים, חקלאות, קרקע, נוף.