אנחנו החברה היחידה בארץ המתמחה בתכנון מערכתי.
הייחוד שלנו מתבטא ביכולת לשלב בין תהליכי תכנון רב-שכבתיים לתהליכי שיתוף ציבור.
למי שלא מעוניין בתשלובת הזו, אנו מספקים שירותי תכנון ושירותי שיתוף ציבור בנפרד.

השירותים שלנו כוללים:

 
תכנון מערכתי הוא דרך ייחודית לנתח את המרחב הציבורי, תוך שימת דגש על הקשרים בין מערכות ושילובן אחת עם השנייה. תכנון מערכתי מבטיח תכנון בר-קיימא לטווח ארוך, תוך שילוב מקסימלי עם הסביבה הפיסית, הטבעית והחברתית הקיימת והעתידית.
הכנת תכניות מתאר סטטוטוריות מקומיות, תכניות אסטרטגיות ותכניות אב, תכניות בינוי עיר, תשריטים ועבודה עם נוהל מבא"ת, תכניות מפורטות ותכניות פרוגרמטיות.
תכנון אדריכלי למבני ציבור ומגורים, מתכנון פרוגרמטי והעמדה בשטח ועד לעיצוב פנים מפורט.

1. תכנון מערכתי    

2. שיתוף ציבור   

3. תכנון מתארי, תב"עות, תכנון פרוגרמטי                 

ניהול והובלת תהליכי שיתוף ציבור בנושאים תכנוניים. התאמת מתודולוגיות רלוונטיות לתהליכי שיתוף מגוונים - נקודתיים או מתמשכים. שימוש במתודולוגיות קיימות וניסיון בפיתוח מתודולוגיות חדשות המותאמות ספציפית לתהליכים הרצויים. 

4. תכנון אדריכלי