הפרויקט ברחוב האנלי בצפון לונדון כלל הרחבת דירת קרקע בעלת 2 חדרים לדירת 3 חדרים. הצד המערבי החיצוני לדירה סופח לפנים הבית, תוך יצירת כניסה נפרדת לדירה מהאזור החדש ופתיחת הבית לכיוון דרום. קיר הלבנים החיצוני הפך לאלמנט מרכזי בעיצוב הפנים של הדירה. הקונספט העיצובי כלל 4 דגשים: (1) הוספת חדר לדירה (2) פתיחת הדירה לכיוון דרום והכנסת אור טבעי ושמש ישירה (3) שימור תחושת ה"חוץ" בפנים הבית באזור ההרחבה (4) שימוש בחומרים טבעיים וממוחזרים.